Jak uzyskać kredyt na budowę domu?

Pojęcia kredytu hipotecznego, kredytu na mieszkanie i kredytu na budowę domu są często mylone. Tymczasem oznaczają one inne rodzaje finansowego wsparcia. W naszym wpisie podpowiadamy, jak zdobyć kredyt na budowę wymarzonego domu.

Zanim pójdziesz do banku, skompletuj dokumenty

Przed pójściem do banku i przed ubieganiem się o kredyt należy skompletować odpowiednie dokumenty, w tym:

  • projekt domu,
  • pozwolenie na budowę,
  • wypis i wyrys działki z planu zagospodarowania przestrzennego,
  • dokument, potwierdzający prawo własności działki,
  • zgodę na przyłącza.

Olbrzymią rolę odgrywa projekt domu, na podstawie którego szacuje się koszty jego budowy i ostatecznie przyznaje odpowiednią kwotę kredytu. Projekt powinien zatem być spójny i dobrze przemyślany. Powinien być też szczegółowy, z dokładnym wskazaniem ilości i rodzaju pomieszczeń raz ich powierzchni. Dobrze, jeśli razem z projektem tworzy się kosztorys, uwzględniający koszt użytych materiałów i koszt wykończenia nieruchomości. Pamiętaj, że przy szacowaniu wydatków na budowę liczy się każdy metr!

Znajdź kredyt dla siebie

Posiadając niezbędne dokumenty, można zacząć szukać banku, udzielającego kredytów na kompleksową budowę domu, co jest najlepszym sposobem na sfinansowanie stawianych przez naszą firmę nowoczesnych nieruchomości. Minimalna kwota kredytu obliczana jest na podstawie szacunkowego kosztu wybudowania jednego metru kwadratowego nieruchomości, pomnożonego przez całkowitą powierzchnię mającego powstać domu. Uśredniony koszt budowy jednego metra powierzchni waha się między 1900 a 2700 zł. Od tak obliczonej kwoty odejmuje się w większości przypadków wymagany wkład własny. Kredyt wypłacany jest w transzach. W zależności od banku, transze rozlicza się na podstawie faktur za materiały i za robociznę  lub na podstawie kosztorysu powykonawczego z fotoinspekcją nieruchomości.

Jak wypłacany jest kredyt na budowę domu?

Warto zdać sobie sprawę, że przyznany kredyt na budowę domu nie jest wypłacany jednorazowo, ale zgodnie z postępem prac na budowie, z harmonogramem i kosztorysem. Aby mieć pewność, że kolejna transza zostanie wypłacona, należy zatem ściśle przestrzegać projektu budowy.

Jak przebiega spłata kredytu?

Od innych kredytów kredyt na budowę domu różni się także tym, że w trakcie budowy spłaca się raty odsetkowe od wypłaconego kapitału. Spłata samego kapitału jest natomiast zawieszona i następuje w momencie zakończenia budowy.

Procedura ubiegania się o kredyt na budowę nieruchomości nie należy do najprostszych jednak wiedzie do spełnienia marzeń o swoim własnym, zachwycającym domu z ogrodem!

Facebook