Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu?

Pozwolenie na budowę domu jest niezbędne do rozpoczęcia realizacji inwestycji budowlanej, gdy w projekcie budynku zaznaczono, że wpływa on na obiekty znajdujące się poza terenem należącym do inwestora. Drugą sytuacją, gdy uzyskanie pozwolenia jest niezbędne, będzie przypadek, gdy budynek ma zostać wzniesiony na obszarze objętym ochroną przyrody, np. należącym do terenów wpisanych do rejestru Natura 2000. W przypadku inwestycji, które nie spełniają tych warunków, pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego nie jest potrzebne i może je zastąpić zwyczajne zgłoszenie budowy w urzędzie. Sprawdźmy, jak wygląda cała procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę.

 

Procedura uzyskania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego

O pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego może wystąpić osoba, która jest właścicielem terenu, na którym ma być on wybudowany. Istnieje możliwość skorzystania z pełnomocnika, dlatego wiele firm oferujących budowę pod klucz zajmuje się wszystkimi związanymi z tym procesem formalnościami.

 

W przypadku, gdy dla nieruchomości nie ma sporządzonego planu zagospodarowania przestrzennego, należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Obejmuje on wypełniony formularz wraz z załącznikami (mapami, opisami, decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych oraz dowodem uiszczenia opłat skarbowych). W przypadku, gdy istnieje plan występowanie o warunki nie jest konieczne.

 

Wniosek o pozwolenie należy złożyć w starostwie, a miastach powiatowych w urzędzie miasta. Wraz z wypełnionym formularzem należy dostarczyć 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, które wskazuje na posiadanie przez projektanta odpowiednich uprawnień. Potrzebne jest również oświadczenie, w którym inwestor stwierdza, że ma prawo do dysponowania działką na cele prowadzenia inwestycji budowlanej. W przypadku, gdy istniał obowiązek występowania o warunki zabudowy, powinny one zostać również dołączone. Urząd może jednak zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów lub uzupełnienia braków.

 

Urząd ma 30 dni na wydanie pozwolenia, jednak w przypadku, gdy w złożonej dokumentacji występują braki, termin ten może ulec wydłużeniu. Trzeba pamiętać, że pozwolenie jest ważne przez 3 lata i w takim terminie powinny być rozpoczęte prace.

Facebook