Co to znaczy, że dom jest pasywny?

Energia potrzebna do ogrzewania domu jest jednym z poważniejszych kosztów eksploatacyjnych, związanych z utrzymaniem budynku mieszkalnego. Od wielu lat architekci zajmujący się projektowaniem domów, inżynierowie odpowiedzialni za ich wznoszenie oraz producenci materiałów budowlanych poszukują rozwiązań, które mogłyby sprawić, że domy będą potrzebowały znacznie mniejszej ilości energii. Efektem tych starań jest koncepcja domów energooszczędnych oraz domów pasywnych. Budynki energooszczędne powinny charakteryzować się znacznie zmniejszonym zużyciem energii, zaś domy pasywne, to takie, które w normalnych warunkach właściwie nie potrzebują dostarczania ciepła z zewnętrznych źródeł.

 

Koszt utrzymania domu pasywnego

Dom pasywny to budynek, który do swojego prawidłowego funkcjonowania potrzebuje zaledwie 15 kWh na metr kwadratowy w skali całego roku. Oznacza to, że dom pasywny o wielkości około 130 m2 (a taka jest średnia powierzchnia nowobudowanych domów jednorodzinnych według Głównego Urzędu Statystycznego) potrzebuje rocznie 1,95 MW energii. Bazując wyłącznie na energii elektrycznej pobieranej z sieci, dom pasywny zużywałby więc miesięcznie energii za około 90 zł, przy średniej cenie 1 kWh wynoszącej 55 groszy. Trzeba przyznać, że jest to niezwykle niski poziom.

 

Jak dom pasywny oszczędza energię?

Technologia domów pasywnych opiera się na dwóch podstawach: pozyskiwaniu maksymalnej ilości energii z otoczenia oraz zapobieganiu jej utracie. W tym pierwszym przypadku domy pasywne korzystają np. z takiego usytuowania względem stron świata, które pozwala na maksymalną ekspozycję na światło słoneczne tej części domu, która jest najintensywniej użytkowana. Pomagają w tym m.in. jak największe przeszklenia. Wiele domów pasywnych ma od strony południowej nawet całą elewację wykonaną ze szkła, a w sporej liczbie budynków montuje się też okna dachowe na połaci południowej.

 

Oszczędność energii jest uzyskiwana przede wszystkim dzięki specjalnie zaprojektowanej bryle domu i znakomitej izolacji termicznej. Domy pasywne są budowane na planie prostokąta, bez żadnych załamań czy dodatkowych elementów. Dach ma budowę dwuspadową i stosunkowo duże nachylenie połaci. Przy budowie wykorzystuje się dobre materiały termoizolacyjne i poświęca dużo uwagi ich prawidłowemu montażowi, tak by nie powstawały żadne mostki termiczne. Istotne są również okna o odpowiednim współczynniku przenikania ciepła mniejszym lub równym 0,8 W/m2K.

Facebook