Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Odpowiednie odprowadzanie ścieków z pojedynczych zabudowań domowych jest niezbędne, by móc komfortowo korzystać z nieruchomości. Niestety w wielu przypadkach niemożliwe jest doprowadzenie podłączenia kanalizacyjnego do ogólnego łącza. Wówczas najoptymalniejszym rozwiązaniem są przydomowe oczyszczalnie ścieków. Nasza firma oferuje kompleksowe zakładanie takich oczyszczalni oraz modernizację już istniejących.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są bardzo zróżnicowane. Nasi specjaliści pomogą Państwu dobrać odpowiednią oczyszczalnie, która pozwoli na wydajne funkcjonowanie. Bez względu na wybrany model oczyszczalni, ma ona identyczny sposób działania. W pierwszym etapie następuje usuwanie z ogólnych ścieków substancji, które nie ulegają naturalnemu rozpuszczeniu w wodzie. Substancje te są zatrzymywane w osadniku gnilnym i podlegają dalszej fermentacji. Drugi etap oczyszczania ścieków polega na zneutralizowaniu ścieków, które pozostały po pierwszym etapie. Przeprowadzany jest tutaj proces naturalnego tlenowego rozkładu zanieczyszczeń z wykorzystaniem mikroorganizmów zwierzęcych i roślinnych.

Facebook